طراحی

نقشه کشی

نظارت

ساخت

دفتر طراحی مکعب سفید
تجربه مکعب سفید

دفتر طراحی مکعب سفید محل فعالیت گروهی متشکل از جوانان خلاق و دانش آموخته در زمینه طراحی، نقشه کشی، نظارت و ساخت پروژه های ساختمانی است که خالق و مجری انواع طرح های نوین معماری هستند و  می توانند رویای معماری و ساختمانی شما را به واقعیت تبدیل کنند. 

بیشتر بخوانید
53

طراحی

34

نقشه کشی

44

نظارت

8

ساخت

مهندس لیلا مومنی
مهندس لیلا مومنی
موسس دفتر طراحی مکعب سفید
خانه ای زیبا و امن، با مکعب سفید در انتظار شماست.

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود